III Edycja Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days 21 – 23 września 2018 roku w Ptak Warsaw Expo

W dniach 21 – 23 września 2018 roku w Ptak Warsaw Expo odbędzie się III Edycja Międzynarodowych Targów Fryzjerskich  i Kosmetycznych Beauty Days. To jedyne Targi w Polsce na których można spotkać zarówno Wystawców jak i Odwiedzających  z zagranicy. Silną grupę będą stanowić Wystawcy z Chin i Korei, a ponadto firmy m. in. z Włoch, Francji, Niemiec, Rosji, Czech i Ukrainy. Trzydniowe Beauty Days łączą formułę B2B i B2C. Dedykowane głównie branży kosmetycznej skupiają nie tylko profesjonalistów, ale wszystkich miłośników piękna. Targi Beauty Days to również bogaty program towarzyszący m. in.: pokazy, mistrzostwa, szkolenia biznesowe, warsztaty produktowe, konferencja nt. szkolnictwa zawodowego, konkurs Young Beauty Awards, Bitwa na Pędzle, bicie Rekordu Guinessa i wiele innych. Zaangażowane do współpracy ikony stylu, eksperci i znane nazwiska ze świata beauty dodadzą targom blasku. Nowością będzie Strefa Kontraktacji w której Wystawcy będą mogli wziąć udział w spotkaniach z kilkudziesięcioma przedstawicielami sieci handlowych i sklepów z Polski i zagranicy. Podczas Targów wręczone zostaną nagrody dla Wystawców Crystal Beauty i Partnerzy Targów, a Odwiedzający wybiorą Najpiękniejsze stoisko. Po raz pierwszy zostaną przyznane Nagrody Złoty Lotos dla najlepszych produktów eksponowanych podczas Targów Beauty Days. Już dzisiaj zachęcamy do udziału w ogólnopolskim konkursie Beauty Point w kategoriach: salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony manicure i day spa. Ogromnym ułatwieniem dla tych, którzy będą chcieli dotrzeć na targi będzie bezpłatny shuttle bus z Warszawy. Dla odwiedzających będzie dostępny bezpłatny parking na 15 000 pojazdów bezpośrednio przy halach wystawienniczych.

Źródło: www.warsawexpo.eu

Otwarcie i prowadzenie salonu kosmetycznego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów sanitarnych. Zakłady, w których wykonuje się zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek, należy traktować jak gabinety zabiegowe i w związku z tym stosować odpowiednie procedury sanitarne. Obecnie przepisy mające zastosowanie do salonów kosmetycznych są uregulowane przez ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Ponadto istotne wskazówki wynikają z uchylonego już rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów sanitarnych. W marcu bieżącego roku miało wejść w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych dla salonów kosmetycznych. Projekt rozporządzenia został przygotowany, natomiast do dnia dzisiejszego nie został podpisany. Stąd poniżej przedstawiono wymogi obowiązujące do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Zasady ogólne

Narzędzia przeznaczone do użytku w salonie powinny być czyste, dezynfekowane bądź sterylizowane i przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Narzędzia poddane sterylizacji przechowuje się w opakowaniach, na których umieszcza się w sposób trwały datę ich sterylizacji. To, czy należy dane narzędzie sterylizować, uzależnione jest od jego funkcji. Narzędzia lub ich części nie powodujące naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu czyści się, myje i dezynfekuje (np. pędzle). Z kolei narzędzia lub ich części naruszające ciągłość tkanek (wielorazowego użytku), po każdym użyciu myje się, dezynfekuje, ponownie myje, a następnie jeszcze sterylizuje (np. nożyczki, cążki, igły, elementy pistoletów do przekłuwania ciała, głowice maszyny używanej do wykonywania tatuażu). Warto także pamiętać, iż narzędzia wykonane z materiałów uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji, dezynfekuje się przy użyciu odpowiednich środków chemicznych dopuszczonych do obrotu.

Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi

Dezynfekcja jest procesem zapobiegającym szerzeniu się chorób, których czynnikami etiologicznymi są drobnoustroje. Narzędzia wielokrotnego użytku, naruszające ciągłość tkanek, należy bezpośrednio po zabiegu dezynfekować w roztworach preparatów o szerokim zakresie działania, obejmującym bakterie włącznie z prątkami gruźlicy, grzybami i wirusami. Zdezynfekowany sprzęt powinien zostać następnie umyty, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej (rękawice, fartuch). W zależności od wymaganego poziomu czystości mikrobiologicznej, po dezynfekcji i myciu, następuje proces sterylizacji lub, jeżeli sprzęt nie może być poddany sterylizacji z uwagi na materiał, z którego został wykonany, sprzęt ponownie poddaje się procesowi dezynfekcji chemicznej, używając roztworów środków dezynfekcyjnych warunkujących wysoki poziom dezynfekcji. Po zastosowaniu substancji chemicznych w postaci roztworów konieczne jest, po zakończeniu procesu, dokładne wypłukanie narzędzi/sprzętu wodą:

– w przypadku działania sporobójczego należy zastosować wodę sterylną,

– w przypadku działania dezynfekcyjnego – zastosować wodę świeżo przegotowaną, a po zakończeniu mycia, narzędzia/sprzęt należy wysuszyć.

Co istotne, dezynfekcja nie może być stosowana w zastępstwie metod sterylizacji, gdy wymagany jest poziom czystości mikrobiologicznej, osiągany wyłącznie w procesach sterylizacji.

Dezynfekcja i sterylizacja gabinetu

Powierzchnie wyposażenia, aparatury, np. powierzchnia rękojeści pistoletu do przekłuwania uszu, pojemniczki do barwników, ramy łóżek i foteli, pasy do masażu mogą być zanieczyszczone pewną liczbą drobnoustrojów chorobotwórczych i w związku z tym powinny być myte i dezynfekowane po każdym kliencie, zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami, np. z zastosowaniem środków dezynfekujących o zakresie działania bakteriobójczym i grzybobójczym. W przypadku powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi należy stosować roztwory preparatów aktywne wobec tych zanieczyszczeń, wykazujące działanie bakteriobójcze i wirusobójcze. Sprzęt i powierzchnie stanowiące małe zagrożenie przeniesienia zakażenia, np. ściany, podłogi, meble nie muszą być rutynowo dezynfekowane, a jedynie poddawane czyszczeniu i myciu. W zakładzie, w którym wykonywany jest pedicure, brodzik do moczenia nóg należy dezynfekować po każdym użyciu. W solariach łóżko lub kabinę do opalania należy dezynfekować po każdym użyciu, a informację o wykonaniu tej czynności umieścić w widocznym miejscu. W solariach należy także udostępniać środek do dezynfekcji i ręczniki papierowe klientom.

Anna Nowak
prawnik, założycielka www.e-prawnicy.info

Źródło: Dezynfekcja i sterylizacja w gabinetach kosmetycznych

Sanepid kontroluje gabinety kosmetyczne. Sprawdza, czy są sterylizowane narzędzia. Nie wszystkich jednak stać na urządzenia do sterylizacji. - Standardy higieny w gabinetach kosmetycznych podnoszą się z każdym rokiem, ale wiele jest jeszcze do poprawienia - mówi Irmina Nikiel, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno--Epidemiologicznej. W trakcie ostatnich kontroli, sanepid dla kilku gabinetów kosmetycznych wydał decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności. A to oznacza, że muszą jak najszybciej usunąć nieprawidłowości. Sanepid stwierdził, że nie było w nich właściwej sterylizacji.

- Chcemy uświadomić kosmetyczkom, że powinny używać wysterylizowanych narzędzi albo jednokrotnego użycia. - Powinny korzystać z porządnych sterylizatorów typu autoklaw, a nie urządzeń kulkowych, które budzą moje zastrzeżenia - dodaje. Inspekcja sanitarna uważa, że w urządzeniu kulkowym narzędzia są jedynie dezynfekowane. Sterylizowane muszą być cążki, pęsety, końcówki do urządzeń. Jednorazowe powinny być m.in. golarki, pilniki i wszelkie urządzenia do ścierana naskórka z pięt. - Nie mam swojego autoklawu, to spory koszt, ponad 5 tysięcy. Narzędzia noszę do sąsiedniego gabinetu, tam mają autoklaw - mówi Barbara, jedna z lubelskich kosmetyczek. - Sterylizujemy cążki, nożyczki, pęsetki, odpowiadamy przecież za zdrowie naszych klientek - dodaje. - U nas w firmie korzystamy z autoklawu. Jestem za sterylizacją narzędzi, nie tylko ja, myślę, że inne kosmetyczki mają świadomość jak jest to ważne - mówi Joanna Wasil, kosmetyczka. - Ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli firmę prowadzi jedna osoba, a zarabia mało, dochodzą do tego jeszcze opłaty i czynsz, to nie stać go na taki zakup - dodaje. Niektóre gabinety kosmetyczne, w których nie ma wymaganego sprzętu, radzą sobie inaczej. Mają podpisane umowy z gabinetami szpitalnymi albo stomatologicznymi na sterylizację narzędzi i tam je zawożą. - W czasie kontroli rozmawiamy z paniami, informujemy o tym, czego wymagamy i jak zachować reżim sanitarny - mówi Małgorzata Serafin, kierownik oddziału higieny lubelskiego sanepidu. Sanepid w przyszłym roku planuje dla kosmetyczek bezpłatne szkolenia, które mają na celu podniesienie poziomu ich wiedzy na temat zagrożeń, które mogą wystąpić w czasie zabiegów. Inspektorzy informują, że wszędzie tam, gdzie dochodzi do przerwania, naruszenia ciągłości tkanek, może dojść do zakażenia. m.in. wirusem zapalenia wątroby typu C.

Źródło: Kosmetyki pod kontrolą sanepidu

Kosmetyczka ponosi w stosunku do klienta odpowiedzialność jako usługodawca, często także jako sprzedawca. Oba reżimy są związane z innymi konsekwencjami i obowiązkami wobec klienta. W relacji z klientem kosmetyczka traktowana jest jako profesjonalista, co pociąga za sobą domniemanie, iż jest bądź powinna być świadoma wpływu, jaki wykonywane przez nią zabiegi mogą mieć na ciało klienta. Należy zaznaczyć, iż poniższe rozważania o odpowiedzialności cywilnej dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Kosmetyczki, będące pracownikami, osobiście ponoszą ograniczoną przepisami prawa pracy materialną odpowiedzialność za szkodę, zaś odpowiedzialność materialną wobec klienta ponosi ich pracodawca.

Odpowiedzialność kontraktowa usługodawcy

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej z klientem umowy. Odpowiedzialność oznacza ogół sankcji, jakie mogą dotknąć usługodawcę za zdarzenia związane z zawarta umową. Umowa z klientem zostaje zawarta w momencie uzgodnienia usługi, jaka ma być wykonana. W praktyce następuje to w momencie umówienia na wizytę lub przyjścia klientki do salonu kosmetycznego. Usługa, na którą decyduje się klient, powinna być wykonana zgodnie z opisem przedstawionym w ulotce informacyjnej bądź ustnie przez osobę wykonującą zabieg. Forma przekazania informacji klientowi nie jest istotna dla powstania odpowiedzialności. Do zabiegu powinny być wykorzystane kosmetyki i substancje opisane w informacji o zabiegu. Sam zabieg powinien być wykonany w sposób wskazany i uzgodniony z klientem. Cena powinna być podana do wiadomości klienta ustnie, pisemnie bądź w formie cennika umieszczonego w widocznym miejscu w gabinecie. Wszystkie powyższe elementy stanowią treść umowy i są wiążące niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone pismem. Należy jednak pamiętać, że część treści zobowiązania jest niezależna od stron i z mocy ustawy stanowi jej treść. Jakie są więc główne obowiązki osoby wykonujące zabieg i odpowiedzialność osoby wykonującej zabieg? Przede wszystkim zabieg powinien być wykonany zgodnie z opisem. W przypadku takich zabiegów, jak maseczki, zabiegi odmładzające, kosmetyczka co do zasady nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie określonego efektu estetycznego, gdyż nie jest on gwarantowany w samej umowie.Ponosi zaś odpowiedzialność za podejmowanie starannego działania. Jednak w przypadku takich zabiegów, jak depilacja, manikiur czy pedikiur, osiągnięcie konkretnego efektu stanowi część umowy. Obowiązek starannego działania bądź  osiągnięcia określonego rezultatu prowadzi do możliwości dochodzenia odszkodowania przez klienta, jeżeli obowiązki te zostaną naruszone. Kluczowe jest rozważenie, do jakiej grupy należy dana umowa zawarta z klientem. Odpowiedzialność powstaje także w przypadku zaniedbań osób, które zostały wybrane do wykonania czynności (np. inna kosmetyczka). Strony mogą ponadto w umowie uzgodnić, iż za określone zdarzenia klientowi będzie przysługiwała kara umowna, zdarzenia te strony mogą kształtować indywidualnie. Zaistnienie zdarzenia objętego kara umowną powoduje odpowiedzialność nawet wtedy, gdy nie zaistnieje szkoda. W braku zastrzeżonej kary umownej wykonawca usługi ponosi  odpowiedzialność, jeśli jest winny nienależytego wykonania zobowiązania, a jego działanie spowodowało szkodę majątkową. Aby uniknąć odpowiedzialności, wykonawca usługi musiałby wykazać, że szkoda nastąpiła z powodów od niego niezależnych. Szkoda majątkowa może przybrać postać rzeczywistej straty bądź też utraconych korzyści. Pierwsza z nich to wartość, o jaką pomniejszył się majątek, zaś utracone korzyści to wartość, o jaką majątek poszkodowanego się nie powiększył. Przykładem takiego wydarzenia może być np. niewykonanie sesji zdjęciowej modelce wskutek wystąpienia silnej reakcji alergicznej. Istotne jest, aby przysporzenie w majątku poszkodowanego było pewne, zaś jedynym powodem, dla którego nie nastąpiło, było działanie usługodawcy. Naprawianie szkody następuje przez zapłatę odszkodowania lub przez przywrócenie do stanu poprzedniego. Drugi sposób może mieć szczególnie częste zastosowanie przy zabiegach kosmetycznych. Należy również mieć na uwadze, że jeżeli sami nie wykonaliśmy prawidłowo zobowiązania, świadczenie drugiej strony (cena) powinno zostać odpowiednio zmniejszone. Klient w ramach odpowiedzialności kontraktowej może także odstąpić od zawartej umowy lub zdecydować się na wykonanie zastępcze. Odstąpienie od umowy pociąga za sobą konieczność zwrotu przez strony tego, co świadczyły. Wykonanie zastępcze ma najszersze zastosowanie w przypadku, gdy usługodawca z jakichś przyczyn nie wykonał zabiegu, do którego wykonania się zobowiązał. W rezultacie klient może wezwać usługodawcę do wykonania usługi z zastrzeżeniem, iż jeśli tego nie zrobi we wskazanym terminie, klient wykona usługę na jego koszt u innego usługodawcy.

Odpowiedzialność deliktowa

Poza odpowiedzialnością wynikającą z umowy i związaną wprost z jakością czy faktem jego wykonania, usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną czynem bezprawnym (deliktem). Każdy bowiem, kto swoim zawinionym zachowaniem wyrządzi innej osobie szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia (art. 415 k.c.). Czynem bezprawnym jest działanie niezgodne z regułami wynikającymi z prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, a także zasadami wykonywania zawodu. Zatem poza uregulowaniami zawartymi w umowie osoba wykonująca zabieg powinna przestrzegać prawa w powyższym zakresie. Wykonanie przez kosmetyczkę zabiegu w sposób sprzeczny z normami sanitarnymi bądź sprzeczny z regułami wykonywania danego zabiegu rodzi odpowiedzialność, jeśli działanie to wywoła szkodę. Szkodą może być takie zdarzenie, jak: powstanie uczulenia, blizny, przebarwienia, utrata włosów, utrata płytki paznokcia, zakażenie lub spowodowanie uszkodzenia ciała. Istotne jest ustalenie, że dana szkoda powstała wskutek działania osoby wykonującej dany zabieg kosmetyczny i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z tym działaniem. Oznacza to w praktyce, iż działania, które w sposób nietypowy, niemożliwy do przewidzenia wystąpiły w następstwie wykonania zabiegu, nie rodzą odpowiedzialności deliktowej osoby wykonującej zabieg. Odszkodowanie ma na celu przywrócenie majątku danej osoby do stanu sprzed naruszenia. Dlatego też kwota odszkodowania powinna odpowiadać kosztom zabiegu, który przywraca stan poprzedni, a jeśli szkody nie da się naprawić, odpowiada szkodzie majątkowej powstałej po stronie klienta – np. koszty leczenia, koszty  dostosowania mieszkania.

Odpowiedzialność za krzywdę

Jako krzywdę klasyfikuje się szkodę niematerialną, wyrządzoną na dobrach osobistych danej osoby. W przypadku naruszenia zdrowia danej osoby może się ona domagać, poza odszkodowaniem a straty materialne, także zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę, dla siebie lub na wskazany cel społeczny. Ustawodawca wprowadza co prawda domniemanie bezprawności naruszenia dóbr osobistych, ale osoba, której dobra zostały naruszone, musi udowodnić zaistnienie naruszenia.

Odpowiedzialność sprzedawcy

W salonach kosmetycznych najczęściej prowadzona jest sprzedaż kosmetyków. W przypadku gdy produkty sprzedawane są konsumentom, zastosowanie znajdą przepisy regulujące sprzedaż konsumencką, a sprzedawca ponosi odpowiedzialność za produkt wobec kupującego. W przypadku niezgodności produktu z umową (np. niewłaściwa pojemność, przeterminowany produkt) kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy, domagając się przywrócenia produktu do stanu zgodnego z umową lub też wymiany produktu na nowy, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy. Sprzedawca musi się ustosunkować do stanowiska kupującego w ciągu 14 dni. Jeśli tego zaniecha, uznaje się, że w całości uznał stanowisko klienta i jego roszczenia. Sprzedawca powinien mieć też na uwadze regulacje związane z wprowadzaniem kosmetyków do obrotu. Powinien sprawdzić oznakowanie znajdujące się na kosmetykach, datę ważności i produkcji, oznaczenie pochodzenia, instrukcję sposobu korzystania. W przypadku gdyby produkt powodował zagrożenia zdrowia i życia, sprzedawca, oprócz producenta, może ponosić odpowiedzialność za wprowadzanie takiego produktu do obrotu. Jeżeli sprzedawca wie, iż dany produkt mimo  posiadania odpowiednich certyfikatów może powodować jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia konsumenta, jest zobligowany do poinformowania go o tym.

Ubezpieczenie OC

W ofercie firm ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej skierowane do przedsiębiorców. Pozwalają one na zabezpieczenie się przed skutkami finansowymi odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej ponoszonej przez kosmetyczkę. Zazwyczaj polisa obejmuje odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w okresie ubezpieczenia, wyrządzone w okresie ubezpieczenia stronie umowy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania pracy lub usług świadczonych przez ubezpieczającego w ramach prowadzonej działalności. W ofercie znajdują się także ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności o odpowiedzialność cywilną deliktową ubezpieczającego za szkody powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego, gdy w świetle obowiązujących przepisów prawnych jest on zobowiązany do naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej poniesionej przez osobę trzecią. Koszt ubezpieczenia ustalany jest indywidualnie. Wobec szerokiego wachlarza zdarzeń, za które osoba prowadząca salon kosmetyczny ponosi odpowiedzialność cywilną,  ubezpieczenie jest optymalnym rozwiązaniem. Ponadto, należy monitorować, czy osoby wykonujące zabiegi czynią to z należytą starannością i w zgodzie z przepisami oraz zasadami wykonywania zawodu kosmetyczki. W takim przypadku, nawet w razie zaistnienia wydarzenia powodującego szkodę, osoba wykonująca zabieg będzie mogła uchylić się od odpowiedzialności, wykazując, iż nie ponosi winy za zaistniałe zdarzenie.

W najbliższych miesiącach zmianie ulegną wymogi sanitarne, jakie powinny spełniać salony kosmetyczne. Główny inspektor sanitarny zapowiada, iż  nowe rozporządzenie w tej kwestii wejdzie w życie w marcu 2011 r. Nowe wymogi sanitarne wraz z komentarzem omówimy w kolejnych numerach „Postępów Kosmetologii”.

Autor: Prawnik Anna Nowak

Źródło: Odpowiedzialność cywilna osób świadczących usługi kosmetyczne

 

Międzynarodowe Targi i Kongres Branży Kosmetycznej - BEAUTY FORUM & SPA w Warszawie już od 5 lat otwierają sezon jesienno-zimowy w tym roku to będzie już szóste otwarcie. Jest to wydarzenie o charakterze biznesowym i edukacyjnym skierowane do wszystkich osób związanych zawodowo z kosmetyką. To tu, podczas każdej edycji, wiodące na polskim i międzynarodowym rynku firmy kosmetyczne prezentują swoje najnowsze trendy, produkty i zabiegi. 

W tym roku na Targach będzie 300 wystawców na powierzchni 10 000 m2. Szacuje się, że targi przyjmą około 15 tysięcy odwiedzających.  

Termin: 26-27.09.2015

Więcej informacji na stronie Targów: Jesień Beauty Fairs

Podkategorie

Potrzebujesz oferty?

 Zadzwoń (41) 345-04-69

  Napisz: euro@euro-concept.pl

Sklep internetowy: www.24euro.pl

Godziny otwarcia
Pon - Pt: 8 00 - 16 00
Sob - Niedz: nieczynne

W naszej ofercie

produkty między innymi dla

 placówek medycznych

 gabinetów kosmetycznych

 firm sprzątających

 hoteli

Copyright © euroconcept / Polityka Prywatności

Realizacja - Exentis.pl